Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
Geoportal
geoportal1
DIPIN 
geoheritage
Conf
diavgeia logo

Αρχείο άρθρων

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


Τελευταία Νέα

Έργα ΕΣΠΑ (2007-2013)

Μ.Ε.Ο.Π.Υ. (Μη Ενεργειακές Ορυκτές Πρώτες Ύλες)

MEOPY

Η παρούσα ολοκληρωμένη πρόταση είχε σαν στόχο την ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση – αξιολόγηση, την εκτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού και την οικονομοτεχνική προσέγγιση επιλεγμένων ορυκτών πρώτων υλών της χώρας σε μια προοπτική βιώσιμης παραγωγικής αξιοποίησης.

Στις υπό κοιτασματολογική αποτίμηση, εντοπισμό ή τεχνολογική επεξεργασία ορυκτές πρώτες ύλες συμπεριλαμβάνονται τα μεταλλικά, τα βιομηχανικά και τα λατομικά ορυκτά, καθώς και κάθε είδος δευτερογενών κοιτασματολογικών πηγών, όπως είναι τα μεταλλευτικά και λατομικά απορρίμματα/στείρα εξόρυξης, τα μεταλλευτικά απόβλητα/τέλματα εμπλουτισμού και τα «εν γένει» παραπροϊόντα.

Η προτεινόμενη Πράξη είχε διαρθρωθεί σε θεματικές δράσεις, που υλοποιήθηκαν μέσα στο πλαίσιο της ευρέως πλέον αποδεκτής άποψης, ότι η μεταλλευτική έρευνα και η εξορυκτική δραστηριότητα είναι από τη φύση τους άρρηκτα συνδεδεμένες με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς αφενός τείνουν στην εκμετάλλευση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και αφετέρου πρέπει να εξασφαλίσουν την προμήθεια απαραίτητων για την κοινωνία αγαθών σε βάθος χρόνου,  με κατάλληλη και αποτελεσματική διασφάλιση των αποθεμάτων για την κάλυψη των σημερινών και των μελλοντικών αναγκών της.                                                  

Οι ερευνητικές και μη εργασίες της προτεινόμενης Πράξης κατηγοριοποιήθηκαν σε θεματικές δράσεις αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμες για λήψη. 

 

GEOTHEN

ΓΕΩΘΕΝ Με το έργο αυτό μελετήθηκαν περιοχές που παρουσιάζουν ευνοϊκές γεωλογικές – γεωθερμικές συνθήκες για τον εντοπισμό γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας για αξιοποίηση στην ηλεκτροπαραγωγή, χαρακτηρίστηκαν ερευνήθηκαν και εντοπίστηκαν σε διάφορα στάδια έρευνας γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας για άμεση χρήση (θερμοκήπια, θέρμανση χώρων, ιαματικά λουτρά, κ.α.).

Παράλληλα σημαντική ήταν η συμβολή στη μοντελοποίηση και βιώσιμη διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων ώστε να εξασφαλίζεται η ανανεωσιμότητα αυτού του γεωενεργειακού πόρου.
Προωθήθηκε επίσης η μελέτη για την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης – ψύξης με αντλίες θερμότητας (αβαθής γεωθερμία) σε δημόσια κτήρια.

Οι ερευνητικές και μη εργασίες της προτεινόμενης Πράξης κατηγοριοποιήθηκαν σε θεματικές δράσεις αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμες για λήψη.

 

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 • Θέμα: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ Π.Μ. ΚΡΗΤΗΣ
  Ημ/νια: 19/06/2018 14:26:40
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: ΩΜ9Ν465ΥΛΩ-1ΕΡ
 • Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  Ημ/νια: 19/06/2018 13:45:36
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ω6Ν7465ΥΛΩ-4ΙΒ
 • Θέμα: 2 ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
  Ημ/νια: 19/06/2018 11:32:41
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΗΠΗ465ΥΛΩ-9ΦΞ
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 19/06/2018 11:30:12
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: Ω05Λ465ΥΛΩ-ΖΑΦ
 • Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 19/06/2018 11:22:15
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 7ΖΓ4465ΥΛΩ-ΞΡΟ
 • Θέμα: 2 ΖΕΥΓΗ ΑΡΒΥΛΑ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:34:18
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΚΛ8465ΥΛΩ-ΩΤΟ
 • Θέμα: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:30:31
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 7ΜΦΚ465ΥΛΩ-02Ρ
 • Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:25:14
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 7ΝΔΤ465ΥΛΩ-Ξ3Α
 • Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:14:49
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 6ΡΥΘ465ΥΛΩ-Δ3Υ
 • Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
  Ημ/νια: 19/06/2018 08:11:13
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΓΜΕ
  ΑΔΑ: 7ΣΗΔ465ΥΛΩ-3ΦΦ

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90