Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


ELLAS YPEN           EE

Επισκόπηση Επισκόπηση Αναζήτηση Αναζήτηση Επάνω Επάνω

 Κατηγορία: 2/2018 Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίου ΙΓΜΕ

1folder_blue.png 2/2018 Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίου ΙΓΜΕ Αρχεία: 5

 

pdf.png ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Τρι, 10-Ιουλ-2018 13:54 Μέγεθος: 204.31 KB Μεταφορτώσεις: 1.061

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:29 Μέγεθος: 152.04 KB Μεταφορτώσεις: 1.128

docx.png ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ Γ1 & Γ2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:28 Μέγεθος: 130.94 KB Μεταφορτώσεις: 1.130

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:27 Μέγεθος: 133.6 KB Μεταφορτώσεις: 1.157

pdf.png ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΗΣ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:23 Μέγεθος: 2.3 MB Μεταφορτώσεις: 1.193

Ε.Α.Γ.Μ.Ε. - Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90