Monday, 17 December 2018
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Log in

Log in

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
exo
Geoportal
geoportal2
DIPIN
geoheritage
Conf
diavgeia logo

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


Τελευταία Νέα

Διευθύνσεις

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Διεύθυνση Κοιτασματολογίας έχει τα ακόλουθα αντικείμενα αρμοδιότητας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας του ΙΓΜΕ:
• Κοιτασματολογικές έρευνες και μελέτες συγκέντρωσης μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών υλικών και μαρμάρων για τον εντοπισμό, καταγραφή, ταξινόμηση καθώς και ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των εμφανίσεων και την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού.
• Ανάπτυξη βάσεων κοιτασματολογικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών χαρτών.

Στα πλαίσια αυτά υλοποιεί αυτοδύναμα αλλά και συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων εργασιών και μελετών για ολοκληρωμένες κοιτασματολογικές έρευνες που αναφέρονται στις παραπάνω ορυκτές πρώτες ύλες, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του ΙΓΜΕ, τμήματα Πανεπιστημίων με σχετικά αντικείμενα και αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα άλλων χωρών, ανάλογα με το είδος της μελέτης και την εξειδίκευση του φορέα.

Αντικείμενα

ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Δ.Κ.

 1. Κοιτασματολογικές έρευνες και μελέτες συγκεντρώσεων μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών υλικών και μαρμάρων, με στόχο τον εντοπισμό, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την ποιοτική-ποσοτική αξιολόγηση αυτών, καθώς επίσης και την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού των περιοχών ενδιαφέροντος, εντός των οποίων έχουν εντοπισθεί οι διάφορες κατηγορίες Ο.Π.Υ.
 2. Ανάπτυξη βάσεων κοιτασματολογικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών χαρτών.
 3. Έλεγχος φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών των Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Δομικών Λίθων, από το εργαστήριο ΛΙΘΟΣ της Δ.Κ.

 

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 1. Δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (Ο.Π.Υ.).
 2. Συνθετικοί Εποπτικοί Χάρτες Ο.Π.Υ. σε κλίμακες 1:500.000 και 1:200.000.
 3. Ατλαντες Μαρμάρων, Διακοσμητικών Πετρωμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών.
 4. Ειδικές μελέτες για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος.
 5. Προβολή αρχείων μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών με στόχο τη διατήρηση της γεωπολιτιστικής μας κληρονομιάς

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Εφαρμογή Συνδυαστικών Μεθόδων Έρευνας για τον εντοπισμό μεταλλικών και μη μεταλλικών Ο.Π.Υ.Μοντελοποίηση μεθόδων έρευνας ανά τύπο κοιτάσματος.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ

Περιλαμβάνονται ερευνητικές εργασίες σε στρατηγικό και συστηματικό επίπεδο, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση κοιτασμάτων Ο.Π.Υ. Από τα μέχρι σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα αναμένεται ο εντοπισμός, σε διάφορες περιοχές της Χώρας, νέων κοιτασμάτων. και επαύξηση των αποθεμάτων ηδη γνωστών μεταλλοφόρων η μη συγκεντρώσεων Ο.Π.Υ. Τα πιο σημαντικά ερευνητικά αντικείμενα αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

-Επιθερμικός χρυσός.

-Χαλκούχα Μεταλλεύματα Πορφυρικού τύπου και τύπου Κύπρου.

-Βιομηχανικά ορυκτά όπως Καολίνης, Μπεντονίτης, κ.α., που συνδέονται με ζώνες υδροθερμικών εξαλλοιώσεων.
-Νέα Γενιά (για τον Ελληνικό Χώρο) βιομηχανικών ορυκτών, όπως ολιβίνης, γρανάτες, ζεόλιθοι κ.α.

-Εντοπισμός νέων μαρμαροφόρων περιοχών.

-Αδρανή Υλικά Ειδικών Χρήσεων (σκληρά αντιολισθηρά για τις ανάγκες της οδοποιίας και τις νέες σιδηροδρομικές γραμμές).

-Μελέτες εναλλακτικών δυνατοτήτων τροφοδοσίας μεγάλων, κυρίως, αστικών κέντρων, με αδρανή υλικά (π.χ. Ν. Αττικής).

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για θέματα Ορυκτού Πλούτου, σε φορείς του Δημοσίου όπως: Υπουργεία, Περιφέρειες, Ο.Τ.Α. κ.ο.κ.

Σχεδιασμός-εκτέλεση μελετών με την εφαρμογή σύγχρονης μεθοδολογίας και τεχνογνωσίας, για λογαριασμό του Ιδιωτικού Τομέα, με αντικείμενο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση συγκεντρώσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.), όπως π.χ. :

-Μάρμαρα

-Βιομηχανικά Ορυκτά

-Μεταλλεύματα

-Δομικοί Λίθοι

-Αδρανή Υλικά ειδικών και γενικών χρήσεων

 

Διεύθυνση Κοιτασματολογίας - Η πορεία της στο χρόνο

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Ι.Γ.Μ.Ε. εκτελεί εφαρμοσμένα γεωχημικά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση σύνθετων γεωχημικών και γεωπεριβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και στην κοιτασματολογική έρευνα. Αναλυτικότερα, υλοποιεί έργα και προτείνει λύσεις, για μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα, που απασχολούν και θα απασχολήσουν στο μέλλον τις κοινωνίες σε θέματα ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Τα κυριότερα από αυτά αναφέρονται επιγραμματικά στη συνέχεια:

Αντικείμενα

 1. Εκτίμηση ρύπανσης εδαφών και νερών από μεταλλευτικές-μεταλλουργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, που στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση αυτών.
 2. Μελέτη ρύπανσης εδαφών και νερών από βαρέα μέταλλα ή επικίνδυνες ουσίες [π.χ., ίνες αμιάντου, πολυχλωριομένα διφαινήλια (PCBs), κλπ.], προτάσεις μέτρων απορρύπανσης αυτών και έλεγχος της αποτελεσματικότητάς τους.
 3. Εδαφογεωχημικές μελέτες των εδαφών για την ορθολογική χρήση τους.
 4. Γεωχημικές–περιβαλλοντικές μελέτες αστικών και περιαστικών περιοχών.
 5. Μελέτες ποιοτικού ελέγχου εδαφών και υδάτων με σκοπό την προστασία ή/και τη βελτίωση αυτών.
 6. Εκτίμηση επικινδυνότητας ρυπασμένων θέσεων με επί τόπου μετρήσεις.
 7. Αποτίμηση της διασυνοριακής μόλυνσης και ρύπανσης.
 8. Μελέτες αξιολόγησης βιομηχανικών ορυκτών για βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών για αστική και αγροτική χρήση.
 9. Μελέτη θέσεων και τρόπων διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων.
 10. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέτρων αποκατάστασης από την ανέγερση μικρών φραγμάτων και ταμιευτήρων νερού.
 11. Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκτέλεση και τη λειτουργία έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών).
 12. Εντοπισμός και οριοθέτηση οικιστικών περιοχών με αυξημένη παρουσία ραδονίου ή υψηλής ραδιενέργειας για τη λήψη μέτρων.
 13. Αναγνωριστική γεωχημική έρευνα για τον εντοπισμό και οριοθέτηση περιοχών κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος.    
 14. Λεπτομερής εδαφογεωχημική και λιθογεωχημική έρευνα για την αποτύπωση μεταλλοφόρων δομών.
 15. Σύνταξη του πολυστοιχειακού Γεωχημικού Άτλαντα της Ελλάδας.
 16. Ειδικές γεωχημικές μελέτες.
 17. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών γεωχημικής έρευνας πεδίου και εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων.
 18. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στατιστικών μεθόδων στην επεξεργασία και παρουσίαση γεωχημικών δεδομένων.
 19. Συμμετοχή στο διεθνές έργο του Association European Geological Surveys / International Union Geological Sciences / International Association GeoChemistry “Παγκόσμια Γεωχημική Xαρτογράφηση” για τον καθορισμό των τιμών πλαισίου των χημικών στοιχείων στο έδαφος, ίζημα ρέμματος, πλημμυρικό ίζημα και ποτάμιο νερό [http://www.globalgeochemicalbaselines.eu]. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η γεωχημική χαρτογράφηση της Ευρώπης και όλα τα δεδομένα είναι ελεύθερα διαθέσιμα από τον ιστότοπο http://www.gtk.fi/publ/foregsatlas.
 20. Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την προστασία του εδάφους και τη δημιουργία Οριακών Τιμών ή Ορίων Λήψης Μέτρων για τα διάφορα επιβλαβή χημικά στοιχεία και ενώσεις.
 21. Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Δημόσιο.
 22. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα διαχείρισης ρυπασμένων περιοχών, όπως «CARACAS» [http://www.eugris.info/displayresource.asp?ResourceID=348&Cat=web%20links], «CLARINET» [http://www.clarinet.at/clarinet/] και «NORISC» [http://www.norisc.com/].

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90