Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

ELLAS YPEN           EE

MenoumeAsfaleis

Τελευταία Νέα

Τεκμηρίωση γεωθεματικών πληροφοριών σε κρίσιμες περιοχές:

πόλεις, αιγιαλοί, κατολισθαίνουσες περιοχές, ηφαιστειακά κέντρα

6 Δεκεμβρίου 2018

Αμφιθέατρο ΥΠΕΝ, Αθήνα

Στις 6 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ημερίδα του ΙΓΜΕ με θέμα «Τεκμηρίωση γεωθεματικών πληροφοριών σε κρίσιμες περιοχές: πόλεις, αιγιαλοί, κατολισθαίνουσες περιοχές, ηφαιστειακά κέντρα». Το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Διεύθυνση Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης για εξειδικευμένες έρευνες που διεξάγει το Ινστιτούτο κατά την υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά και έργων υπέρ τρίτων, ενώ αποτελεί την πρώτη από μια σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 90 εκπρόσωποι από διάφορους φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ, Σύλλογοι, Ιδιώτες Μελετητές) και από το ΙΓΜΕ.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Κ. Χρηστάνης, ο Γενικός Διευθυντής Δρ Δ. Τσαγκάς, η Αντιπρόεδρος της Ε.Γ.Ε. Καθ. Α. Αντωναράκου, ο Πρόεδρος Σ.Ε.Γ. κ. Ε. Σπυρίδωνος και ο κ. Δ. Γκούτης ως εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παρουσιάστηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του ΙΓΜΕ οι παρακάτω θεματικές εισηγήσεις:
"Ανάπτυξη Υποδομής Αστικής Γεωλογίας για την Ορθολογική Χάραξη/Εφαρμογή Πολιτικών Χωρικού Σχεδιασμού", Εισηγητής: Δρ Δημήτριος Γαλανάκης, Γεωλόγος, Δ/νση Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων.
"Γεωλογικές μελέτες οριοθέτησης παλαιού αιγιαλού και η συμβολή τους στην προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας", Εισηγητής: Χαράλαμπος Γεωργίου, M.Sc. Γεωλόγος, Δ/νση Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων.
"Η συμβολή του ΙΓΜΕ στην διαχείριση των κατολισθήσεων - Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης", Εισηγήτρια: Ελευθερία Πογιατζή, M.Sc. DIC Γεωλόγος, Δ/νση Τεχνικής Γεωλογίας.
"Ηφαιστειακός Κίνδυνος και Επικινδυνότητα: εκτίμηση και συμβολή στο σχεδιασμό αντιμετώπισής τους από το ΙΓΜΕ", Εισηγητής: Δρ Γιώργης Βουγιουκαλάκης, Ηφαιστειολόγος, Προϊστάμενος Δ/νσης Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και πληθώρα ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΙΓΜΕ (www.igme.gr).

Conf
THLERGASIA
diavgeia eagme

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90