Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

ELLAS YPEN           EE

MenoumeAsfaleis

genikigeologia

Γενική Γεωλογία & Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

Έρευνα και μελέτη της γεωλογίας, της τεκτονικής, της στρωματογραφίας, του μαγματισμού, της ηφαιστειότητας, της νεοτεκτονικής και της σεισμοτεκτονικής της χώρας καθώς και σύνταξη και έκδοση γεωλογικών χαρτών διαφόρων κλιμάκων.

texnikigeologia

Τεχνική Γεωλογία

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τεχνικής Γεωλογίας και περιβάλλοντος (IAEG- International Association of Engineering Geology and the environment) η Τεχνική Γεωλογία είναι αφιερωμένη στην έρευνα, μελέτη και επίλυση των τεχνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της γεωλογίας και των έργων και δραστηριοτήτων του ανθρώπου καθώς επίσης στην πρόγνωση και στην ανάπτυξη μέτρων για την αποτροπή ή αντιμετώπιση των γεωλογικών κινδύνων.

hydrogelogy

Υδρογεωλογία

Έρευνα της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων νερών, δίκτυα παρακολούθησης, προσομοιώσεις, βάσεις δεδομένων, ειδικές υδρογεωλογικές έρευνες.

geochemistry

Γεωχημεία

Η εφαρμοσμένη γεωχημεία ασχολείται με τη μελέτη της γεωγραφικής κατανομής των χημικών στοιχείων και ενώσεων σε δείγματα ποτάμιου ιζήματος, ποτάμιου & υπόγειου νερού, εδάφους, πλημμυρικού & παρόχθιου κ.ά., για κοιτασματολογικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

geofisiki

Γεωφυσική

Έρευνα του υπεδάφους της Γης με μέτρηση των φυσικών παραμέτρων, δηλαδή των ηλεκτρικών, των βαρυτικών, μαγνητικών, σεισμικών κ.λ.π.

koitasmatologia

Κοιτασματολογία

Κοιτασματολογικές έρευνες και μελέτες συγκέντρωσης μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών υλικών και μαρμάρων για εντοπισμό, καταγραφή, ταξινόμηση καθώς και ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των εμφανίσεων και την αποτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού Ανάπτυξη βάσεων κοιτασματολογικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών χαρτών

geothermia

Γεωθερμία

Έρευνα, καταγραφή και αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού και έρευνα της ηφαιστειότητας της χώρας. Ολοκληρωμένες μελέτες δίαιτας και αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων. Υδρογεωλογική έρευνα και μελέτες θερμομεταλλικών, μεταλλικών, ολιγομεταλλικών και επιτραπέζιων υδάτων. Κατάρτιση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων γεωθερμίας και θερμομεταλλικών υδάτων

oriktologiapetrografia

Ορυκτολογία-Πετρογραφία

Κλάδος της Γεωλογίας που μελετά τα ορυκτά. Eιδικότερα, μελετά τις ιδιότητες των ορυκτών, τη χημική τους σύσταση, την κρυσταλλική μορφή τους, τη συμπεριφορά τους, καθώς και την κατάταξη και ονοματολογία τους. Επίσης μελετά το ρόλο των ορυκτών στη φύση, τη γένεση και τις μεταμορφώσεις τους, τις ποικιλίες τους (σε διάφορες συνθήκες) και τις μεταξύ τους σχέσεις
protesiles

Στερεές & Ενεργειακές Πρώτες Υλες

Έρευνα αναζήτησης ορυκτών ανθράκων και ραδιενεργών μεταλλευμάτων, μελέτη και αξιολόγηση του χημισμού και εν γένει των ποιοτικών παραμέτρων των Στερεών Ενεργειακών Πρώτων Υλών για την ορθολογική αξιοποίησή τους. Καταγραφή και αποτίμηση του δυναμικού της Χώρας σε Στερεές Ενεργειακές Πρώτες Ύλες. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων. Σύνταξη σχετικών χαρτών.

oriktesprotesiles

Τεχνολογία Ορυκτών Πρώτων Υλών

Έρευνα / ειδικές θεματικές μελέτες / εργασίες, σε εργαστηριακή και ημιβιομηχανική κλίμακα (περιλαμβανομένης της δειγματοληψίας) για ανάπτυξη μεθοδολογίας/ων επεξεργασίας Βιομηχανικών Ορυκτών ή Πετρωμάτων & Μεταλλευμάτων, καθώς και Απορριμμάτων & Παραπροϊόντων από την εκμετάλλευσή τους.Έρευνα στιον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος: Χαρακτηρισμός αποβλήτων της βιομηχανίας κατά τα διεθνή πρότυπα, μελέτη όξινων απορροών μεταλλείων

gnomodotisis

Γνωμοδοτήσεις Μεταλλείων

Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων μεταλλευτικής δραστηριότητας

oikonomotexnikes

Οικονομικοτεχνικές Μελέτες

Mεταλλευτικές έρευνες, εκπόνηση γεωστατιστικών μελετών για την αποτίμηση του δυναμικού ορυκτών πρώτων υλών και για γεωλογικές εφαρμογές. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών εκμετάλλευσης / αξιοποίησης κοιτασμάτων ορυκτών πόρων, γεωθερμικών ρευστών και υδατικών πόρων και συμμετοχή σε περιβαλλοντικές μελέτες,

Conf
THLERGASIA
diavgeia eagme

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90