Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

ELLAS YPEN           EE

MenoumeAsfaleis

laboratoriesΓενικές Πληροφορίες για τα Εργαστήρια του Ι.Γ.Μ.Ε.

Το Ι.Γ.Μ.Ε. διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, με εξειδικευμένο εξοπλισμό, διαρθρωμένα μέσα στο Οργανωτικό του Σχήμα, στο πλαίσιο των Υπηρεσιακών Μονάδων και πλαισιωμένα από έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Στα εργαστήριά του εκτελείται πολύπλευρο επιστημονικό έργο και πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός ελέγχων/δοκιμών/μετρήσεων που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα αντικειμένων.  

Με την υποδομή που διαθέτει σήμερα το Ι.Γ.Μ.Ε. σε εργαστηριακό εξοπλισμό υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες που προκύπτουν στο πλαίσιο των έργων αυτεπιστασίας που υλοποιεί το Ινστιτούτο. Επίσης παρέχει Υπηρεσίες στη Μεταλλευτική / Λατομική / Εξορυκτική Βιομηχανία, στον Κλάδο της Μεταποίησης (μεταλλουργίες, υαλουργίες, κεραμουργίες), στη Χημική Βιομηχανία (χρωματοβιομηχανία, βιομηχανία πλαστικών, χαρτοβιομηχανία), στη Βιομηχανία Εμφιαλωμένων Νερών - Αναψυκτικών, στον τομέα της Κατασκευής (τεχνικές & μελετητικές εταιρείες, δημόσια μεγάλα τεχνικά έργα), σε Δημόσιους Φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ), καθώς και σε Ιδιωτικούς Φορείς.

Το Ινστιτούτο εκσυγχρονίζει και ανανεώνει διαρκώς τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του, αξιοποιώντας τους πόρους των μεγάλων εθνικών και Κοινοτικών έργων, αλλά και των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Έτσι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Βιομηχανία (Β΄ΚΠΣ, 1995-2000) οργάνωσε δύο σημαντικά εργαστήρια το «ΛΙΘΟΣ» και το Εργαστήριο για τον Έλεγχο Ποιότητας των ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ τα οποία είναι διαπιστευμένα:

Κατά την περίοδο 2003-2008 και μέσω έργων του Γ΄ΚΠΣ πραγματοποιήθηκαν από το Ι.Γ.Μ.Ε. σημαντικές προμήθειες σε εργαστηριακό εξοπλισμό. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν προμήθειες για επιστημονικά όργανα εργαστηρίου, αλλά και για μετρήσεις υπαίθρου ύψους περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες δημιούργησαν νέες ανταγωνιστικές δυνατότητες για το Ινστιτούτο.

Σήμερα, με πόρους του Γ΄ΚΠΣ, το Ι.Γ.Μ.Ε. υλοποιεί έργο για την εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης της ποιότητας κατά EN ISO 9001:2005 σε όλο το Ινστιτούτο, καθώς και για την εγκατάσταση συστήματος ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 σε πέντε εργαστήρια των Κεντρικών Υπηρεσιών του και σε δύο εργαστήρια στις Περιφερειακές Μονάδες Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (αντίστοιχα) και συγκεκριμένα στα ακόλουθα:

Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» παρέχει υπηρεσίες στον Κλάδο των Διακοσμητικών Πετρωμάτων. (Αθήνα)

Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» παρέχει υπηρεσίες στον Κλάδο των Διακοσμητικών Πετρωμάτων. Το  «ΛΙΘΟΣ» πραγματοποιεί δοκιμές και ελέγχους σε προϊόντα του εν λόγω κλάδου (μάρμαρα, γρανίτες), σε μωσαϊκούς λίθους, καθώς και σε στοιχεία τοιχοποιίας και τσιμεντόπλακες πεζοδρόμησης, σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα. ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ-ΙΓΜΕ_ΛΙΘΟΣ-2015
 

Εργαστήριο ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ  (Αθήνα)

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Εμφιαλωμένων Νερών παρέχει σημαντικές υπηρεσίες ποιότητας στη Βιομηχανία Εμφιαλωμένων Νερών και Αναψυκτικών, ενώ είναι χρήσιμο εργαλείο για την Πολιτεία στην έρευνα για την αξιοποίηση των υπόγειων υδάτινων πόρων.

Εργαστήριο ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ (Αθήνα)

Εργαστήριο ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ (Αθήνα)


Εργαστήριο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ (Αθήνα)

Εργαστήριο ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)

Εργαστήριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ξάνθη)

Conf
THLERGASIA
diavgeia eagme

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90